Organisatie

Wat is Biomimicry?


Natuur als -> MODEL • MAATSTAF • MENTOR


Biomimicry is leren van de 3,8 miljard jaar Research en Development kennis van de natuur. En deze kennis gebruiken om ontwerpen in te passen in 'het' ecosysteem. Ontwerpen die het leven op aarde bevorderen.  Biomimicry is toe tepassen op alle mogelijke vakgebieden.

Op vorm-, proces-, strategie- en (eco)systeem niveau.

Organisatie


De Biomimicry Academie is een samenwerking  Lydia Fraaije, founder | MSc biomimicry architect

en Andrea Snoek, managing director | MSc Bio-Inspired Innovation.


De academie is nauw  verbonden met Stichting BiomimicryNL

en werkt samen met verschillende partners. 

Onderwijs:

- Sint Lucas Boxtel

- Fontys ICT Eindhoven

- Lectoraat Nano Bio Technologie Saxion

- AVANS Breda

Bedrijfsleven:

- GreenTech Park Brabant

- Atos

- Interface

- Gemeente Boxtel

- Nature Economy

- Stichting De Kleine Aarde


Samenwerkingsverbanden


De biomimicry academie heeft een aantal vaste en belangrijke samenwerkingensverbanden waarmee gezamenlijke doelstellingen worden nagestreefd en krachten worden gebundeld.

BiomimicryNL


De biomimicry academie is verbonden met biomimicryNL. BiomimicryNL is een Stichting met als doel de verspreiding van het gedachtengoed van biomimicry. BiomimicryNL helpt mensen met het leren van de algemene theoretische achtergrond van biomimicry en draagt daarmee zorg voor het 'puur' houden van het gedachtengoed. Daarnaast is BiomimicryNL de portal naar het wereldwijde Biomimicry Netwerk.


www.BiomimicryNL.org - Saskia van den Muijsenberg

Bio^mi


Bio^mi doet onderzoek naar de eigenschappen van biologische nano structuren met het doel duurzame materialen van de toekomst te ontwikkelen en daarmee bewustzijn te genereren over de enorme database aan kennis die te vinden is in de natuur.

Deze kennis wordt ontsloten via een Open Source digitaal platform. Waarbij een bottom-up approach wordt in gezet voor de implementatie van biomimicry in de praktijk. O.a. door samenwerking mmet bedrijven en studenten.


www.Biomi-nl.nl - Nadia Jeloulli-Guachati

Spinwaves


Samen met Spinwaves organiseert de biomimicry academie biomimicry hackathons waarbij een top-down approach wordt ingezet om biomimicry te implementeren in het bedrijfsleven en binnen organisaties. Dit doen we door een speciaal ontwikkelde Ecosystems Thinking methode die op maat wordt afgestemd op de challenge van de organisatie en/of het bedrijf.


www.Spinwaves.nl - Serana Scholte